Informace pro lékaře

Velmi si vážíme Vašeho zájmu o spolupráci s naší ordinací. Vzhledem k tomu, že momentálně nejsme schopni přijmout více pacientů, Vás prosíme o pochopení, že přijímáme pouze akutní stavy, které nelze odkládat.

Akutní stavy, které se snažíme řešit co nejdřív:

U malých dětí v dočasném chrupu a v raném smíšeném chrupu až do cca 7 let řesime pouze zlozvyky (dumlání palce, tužky, jazyka). Po prořezání šestek v 6-7 letech řešíme předčasné ztráty molárů (mezerník) a semiretenci šestek o dočasné pětky. Teprve po PROŘEZÁNÍ HORNÍCH DVOJEK ALESPOŇ DO POLOVINY (bývá ve věku 8-9 let) řešíme zákusy, zkřížený skus, obrácený skus, výrazný předkus pokud působí společenské a psychické problémy a další. V této době obvykle řešíme také retence řezáků a nadpočetné zuby. Pokud možno, vyřešíme akutní problém co nejdříve, obvykle během 4-6 měsíců. Další léčba, pokud je třeba, následuje až v pubertě.

Vždy se snažíme o maximálně efektivní léčbu, tzn. kvalitní výsledek za co nejkratší dobu léčby, aby nebyla moc zatěžující pro pacienta samotného, ani jeho rodinu. Pokud takového (akutního) pacienta potřebujete objednat na konzultaci, kontaktujte naši ordinaci na telefonním čísle +420731168562 nebo pomocí e-mailu kontakt@rovnatkacheb.cz

Pacient by měl být vybaven doporučením k ortodontické léčbě či žádostí o ortodontickou konzultaci. Rentgenový přístroj je na našem pracovišti k dispozici. Pokud byl u pacienta zhotoven v nedávné době panoramatický snímek, můžete jej zaslat e-mailem na naši adresu nebo jej pacientovi uložit na CD nosič či jiné paměťové zařízení s případným komentářem. U pacientů se stálým chrupem požadujeme, aby měl pacient plně sanován chrup a měl dobrou úroveň ústní hygieny. Je vhodné zhotovit preventivní bite-wing rtg snímky a sanovat případné kazy. Po celou dobu přítomnosti fixních aparátů v ústech totiž nemohou být tyto snímky zhotoveny.

Na požadavek kompletní sanace existuje několik vyjímek:

  • Pokud je některý ze zubů určený na endodontické ošetření či rozsáhlou a náročnou rekonstrukci, je výhodné pacienta odeslat ještě před tímto ošetřením. V případě nutnosti extrakcí z ortodontických důvodů pak samozřejmě necháme extrahovat tento zub.

  • Pokud plánujete ošetření korunkami či můstky, je vhodné konzultovat ortodontistu před broušením na definitivní práci. Lepením zámků na korunky (zejména keramické) hrozí jejich poškození. Ortodontista svou léčbou může navíc vylepšit podmínky pro protetické ošetření, úpravou sklonu pilířů a jejich rozmístění pro optimální estetickou a funkční korekci.

  • Pokud bylo provedeno endodontické ošetření zubu s nálezem, můžeme s tímto zubem ortodonticky pohybovat až po 6 měsících od ošetření. V opačném případě by hrozilo akutní zhoršení stavu. Pokud nebude nutné při ortodontické léčbě s tímto zubem pohybovat, je samozřejmě možné rovnat ostatní zuby okamžitě.

U složitějších případů s Vámi budeme rádi konzultovat léčebny plán telefonicky. V naší ordinaci se věnujeme pouze ortodontické léčbě. Pacienti k nám tedy budou docházet na pravidelné kontroly zhruba jednou za 6 týdnů. Během léčby mohou normálním způsobem probíhat pravidelné preventivní prohlídky ve Vaší ordinaci. V případě, že bude nutné v průběhu ortodontické léčby sanovat chrup, sejmeme oblouky či některé zámky.

Děkujeme za pochopení.